VERNICI SPC SLAVE ARANĐELOVDAN
Molitva svetom arhangelu Mihailu izgovara se u ponoć kada nastupa praznik posvećen Saboru Svetog Arhangela Mihaila, jer on tada odlazi u ad i spušta svoje krilo u genu ognjenu, koja se za to vreme gasi.On je sastavio ovu reč povodom praznika Svetog Arhangela Mihaila (19. septembra), da bi pokazao veliku milost, darovanu od Boga ljudima.

Mir Božiji neka siđe na vas, braćo hrišćani.

Poslušajte, braćo, šta se dogodilo sa mnom, Timotejem, slugom Isusa Hrista. Jednom sam se uputio ka svetom životvornom krstu i grobu gospodnjem i ka svetim mestima, kojima je išao gospod naš Isus Hristos.

 
I tako sam dospeo u dom Svetog Prohora, ljubljenog učenika jevanđeliste Jovana Bogoslova. Posle dugotrajnog traženja, nađoh knjigu koju je
Prohor napisao. U toj čudesnoj knjizi pročitah sledeću veliku utehu
Jovana Bogoslova:

Jednom sam išao u pratnji Angela Božijeg koji mi je objašnjavao nebeske tajne o ljudima. I čujem tada šum, sličan šumu mnogih voda koje padaju sa velike visine. Kada sa angelom dođoh bliže, videh tada ogromno jezero i strašan kazan put nepokajanih grešnika.

Ja upitah mog pratioca: “Objasni mi, zašto je ta jama toliko duboka?”

Ugledao sam ognjenu lavu sa velikim dimom, ona je ključala i sa hukom se podizala trista metara u visinu, i nekakvi crvi, veličine zmije, gmizali su po telu grešnika u tom jezeru – bezdanu.

 
“Oče Jovane, prijatelju Božiji, mučenje koje gledaš strašnije je od svake kazne.Ovo jezero može da primi u sebe sav svet, dubina je njegova beskonačna, zmije i crvi koji grizu tela grešnika i brane im da se spuste u dubinu jezera tokom trista dana a zatim im zabranjuju da se podignu sa
dna uz pomoć kolca za koji su grešnici privezani”

I Jovan gorko zaplaka zbog pogibije grešnika.

“Ne plači, Oče Jovane, prijatelju Božiji, ne plači. Uskoro ćeš ugledati veliku radost, zahvaljujući Arhangelu Božijem Mihailu. Velika je ljubav
Božija prema Arhangelu Božijem Mihailu.”

Tada ugledah u čudesnoj lepoti samog ahistratiga Mihaila u neobičnoj lađi heruvima i serafima, u pratnji mnogih angela i svetih, velikih proroka i mučenika, kako se približavaju ognjenom jezeru.

 
Svi su oni ukrašeni neopisivom lepotom. Tako se arhangeli približavaju grešnicima, predatim na mučenje. Istog časa ugasi se oganj, plamena
lava prestade da se podiže, životinje se izgubiše.

Kada se sve utiša, Arhangel Mihailo potopi svoje desno krilo u jezero, izvede ih na čvrstu zemlju. Zatim on ponovo susti svoje desno krilo po
drugi put i izvadi iz jezera još više duša nego prvi put.

Tada Heruvimi i Serafimi padoše ničice pred njim i stadoše da ga mole
da i treći put potopi krilo. On uputi svoj dobri molitveni glas ka Gospodu, prinese molbe za spasenje i pogruzi svoje krilo i treći put u jezero i izvede na svom milosrdnom krilu još veće mnoštvo duša.

Tada arhangeli i sveti, uzevši ih, umiše te duše vodom blagodati i
pomazaše ih mirom radosti i postaviše ih redom pred lice Božije.Tog časa iza zavese Gospodnje izađe glas koji reče:

 
“Zastupništvo Arhangela Mihaila i majke moje Presvete Djeve i svih mojih angela izabranih, koji su na zemlji ispunili volju oca moga, uvede duše u raj blaženstva, večnosti i pokoja.”

Pri ovom dirljivom susretu Sveti Jovan se udivi sastradavanju Arhangela Mihaila. Anđeo mu reče:

“Znaj Jovane, prijatelju Božiji, da se čudo koje ponavlja svake godine 6. septembra (19.) na dan praznovanja u čast Arhangela Mihaila, jer ga je svevideći Bog odredio za vođu nebeske vojske zbog velike pobede koju je on izvojevao nad silama satane.

Kada su judejci nepoštedno prikovali Spasitelja na krst, Arhangel
Mihailo bio je toliko tim ogorčen, da su nebo i zemlja potamneli, ne
mogavši da podnesu njegovu veliku tugu i žalost.

Kada je Spasitelj ustao iz groba, on je odvalio kamen, doneo blagu vest ženama – mironosnicama, i zadržao Satanu, oduzeo mu ono što je imao. Bog je darovao svetom Arhangelu Mihailu veliku silu i vlast, da čak
spasava one koji prebivaju u mukama. Gospod ga je proglasio vođom nebeskih sila i dopušta mu da svake godine 6. septembra izvozi lađu od Heruvima i Serafima da se u pratnji Svetih angela približava dušama osuđenim na mučenje.

Arhangel Mihailo pomaže da se spasu oni koji su činili milostinju u ime njegovih mučenika ili svetih.Mihailo predstoji za one koji su pretrpeli
žalost i stradanje za ime Gospodnje i zauvek ih oslobađa od kazne.

Arhangel Mihailo neće prestati da dejstvuje na dan 6. septembra do skončanja sveta.

Tog značajnog dana, 6. septembra, on pada priklonivši kolena, pred zavesom Božijom, klanjajući se ničice i moli se za duše koje se nalaze u strašnim mukama sve dotle dok Bog pomiluje ljude i sve koji žive na zemnji.

Šestog septembra svi anđeli skupljaju se oko Mihaila i zavese Božije. Po blagoslovu Boga svedržitelja, Arhangel Mihailo prilazi odeven u odeždu blagosti i milosrđa, i navešćuje svima da se Bog umilostivio nad svetom i podario ljudima razum i veselja.

Ti si video, Jovane, kako će biti srećan onaj čovek koji je učinio delo milosrđa u ime Arhangela Mihaila, isto kao i onaj koji se potrudio da
prepiše ovu knjigu, gde se nalazi taj opis i ako bude čitao reči ove
povesti ili prenese na dar crkvi ovo sveto kazivanje ili ko postavi sveću
ili upali svetilnik, kandilo ili tamjan, učini kakav častan prinos u ime Arhangela Mihaila, on toga neće zaboraviti i nagradiće blagočestivost.

Ako neko ukaže milostinju siromašnima , prema svojim moćima, a nakon smrti, zbog svog grehovnog života, bude bačen u pakao, tada Gospod
neće zaboraviti njegovo dobro i posredstvom Arhangela Mihaila spasiće
ga.

Molitva Svetom Arhistratigu Mihailu

Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela
Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij mir i blagostinje na rabe Tvoje (imena). O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zapreti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao
ovce i uništi ih kao prah pred licem vetra.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima i Svih Svetih! O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u
svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rekama i na morima tiho pristanište.

Izbavi nas, Veliki Arhangele Mihailo, od svih laži đavolskih, uvek usliši nas grešne sluge Tvoje (imena), moleći Tebe i prizivajući ime Tvoje Sveto, pohitaj u pomoć i usliši molitvu našu.

O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice
Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika
Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika i Svih
Svetih i svih Nebeskih Sila. Amin.

O, Veliki Arhangele Mihailo, pomozi nama grešnim slugama Tvojim
(imena), izbavi nas od zemljotresa, potopa, ognja, mača, od iznenadne
smrti i od svakoga zla i od svakakvog vraga lažljivog, kojeg bura nanosi
i od lukavog izbavi nas, Veliki Mihaile Arhangele Gospodnji, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Izvor: espreso.rs
Objavljeno: 21.11.2020

❮ Nazad