Ako se sećate ove priče onda ste imali srećno detinjstvo..
Deda i repa

Posejao deda repu. Izraste repa golema, pregolema.

Stade deda repu čupati iz zemlje: povuci, potegni, iščupati ne može.

Pozove deda u pomoć baku.

Baka za deda, deda
za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove baka u pomoć unuku.

Unuka za baku, baka za dedu, deda za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove unuka u pomoć psića Žuću.

Žućo za unuku, unuka za baku, baka za dedu, deda za repu: povuci, potegni,
iščupati ne mogu.


Pozove Žućo u pomoć macu.

Maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za dedu, deda za repu: povuci, potegni,
iščupati ne mogu.

Pozove maca u pomoć miša.

Miš za macu, maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za dedu,
deda za repu: povuci, potegni, iščupaju repu.


Izvor: pozitivanstav.com
Objavljeno: 24.02.2020

❮ Nazad