DANAS JE VELIKI PRAZNIK PETROVDAN: Na ovaj dan u polju ništa se ne radi, ali domaćice ovo danas čine obavezno
U Crkvi Svetog Petra i Pavla u Rimu čuvaju se verige Svetog Petra kao znamenje snage svetitelja u koje ga je
okovao car Irod, progonitelj hrišćana, a koje su, prema predanju, same spale sa ruku i nogu svetitelja na pojavu anđela Božjeg
 
BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Petrovdan, praznik
posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.


Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom Crkve.
Ovaj praznik pomen je na stradanje Svetih apostola Petra i Pavla, koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere.

Sveti apostoli Petar i Pavle se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Prema predanju, sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo.Sveti apostol Petar se pominje kao jedan od najodanijih Hristovih sledbenika, a reči: "Ti si Hristos,
Sin Boga živoga", zapisane u Jevanđeljima, izraz su njegove tvrde vere u hrišćansko spasenje pa
se do danas ponavljaju u hrišćanskim molitvama.


Predanje kaže da je sveti apostol Petar, nepismeni i prostodušni ribar Simon iz Vitaide, prvi od
učenika koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju.

Sveti apostol Petar je kao episkop propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji, gde su stvorena prva uporišta nove vere, a smatra se piscem dve poslanice u crkvi poznate kao - Saborne Petrove poslanice koje su pridružene Novom zavetu.

Izvor: kurir.rs❮ Nazad