DANAS JE IVANJDANA: Sveti Jovan
Praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, Proroka i Preteče.

Rođen je šest meseci pre Gospoda Isusa Hrista, kao dete molitve, od prestarelih roditelja Zaharija i Jelisavete.

U životu Svetog Jovana sve je bilo čudno – rođenje, hrana, odeća i vaspitavanje u surovoj judejskoj pustinji.

Kada ga je Bog oslovio u pustinji, odlazi među ljude i počinje da u njihovim dušama priprema staze
za dolazak Spasitelja. Praznik je ustanovljen u IV veku, nakon uspostavljanja Božića.


Pomolite se u ovoj noći za zdravlje svojih i svoje zdravlje, a i za one koji ne mogu da imaju decu.

MOLITVA SVETOM JOVANU KRSTITELJU

Krstitelju Hristov, propovedniče pokajanja, ne prezri mene pokajnika, nego, udružen sa nebeskim Vojnicima, moli se Gospodu za mene nedostojnog, utučenog, nemoćnog i tužnog, zapalog u mnoge nevolje, izmučenog burnim mislima uma mog, jer sam ja pećina zlih dela, te nema kraja mojoj grehovnoj navici. Um je moj prikovan za zemaljske stvari.

Šta ću učiniti? Ne znam. I kome da pribegnem, da spasena bude duša moja? Samo tebi, sveti
Jovane, koji si

imenjak blagodati, jer znam da si posle Bogorodice najveći između rođenih od žena, jer si se
udostojio da dodirneš glavu Cara Hrista, Jagnjeta Božjeg koje uzima greh sveta.


Moli Njaga za moju grešnu dušu, da bar od sada, u jedanaesti čas, ponesem blagi teret, i primim
platu sa

poslednjima.

O, Krstitelju Hristov, česni Pretečo, poslednji proroče, prvi mučeniče, postnika i pustinjaka
nastavniče, učitelju čistote,

i prisni druže Hristov, tebe molim, tebi pribegavam, ne odreci mi tvoju pomoć, nego me podigni palog mnogim
gresima, obnovi mi dušu pokajanjem kao drugim krštenjem, jer si začetnik i jednog i drugog:
krštenjem spirajući praroditeljski greh, a pokajanjem očišćujući svako rćavo delo: očisti me oskrnavljenog gresima, i uvedi me tamo gde ništa nečisto ne ulazi, u Carstvo Nebesko. Amin


Izvor: .beogradskiportal.rs


❮ Nazad