Predlog da se zabrani roštilj na ćumur
ŠTA vi mislite o tome?
Skupštinskom Odboru za zdravlje i porodicu stigla je predstavka doktora Ivana Nikolića iz Beograda koji traži da se zakonom
zabrani upotreba roštilja na ugalj u registrovanim ugostiteljskim objektima i da se oni zamene električnim ili roštiljem na gas, zbog sve češće pojave tumora debelog creva.


Poslanik Milovan Krivokapić, koji je izvestio članove Odbora za zdravlje i porodicu o pristiglim predstavkama građana, kaže da je doktor Nikolić naveo da u nastanku karcinoma debelog creva
veliku ulogu imaju heterociklični amini i policiklični aromatični ugljovodonici koji se stvaraju isključivo prilikom korištenja roštilja na ugalj.


„Radna grupa skupštinskog Odbora za zdravlje i porodicu je predložila da se prestavka uputi Ministarstvu zdravlja, sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu na razmatranje“, naveo je Krivokapić.
 
Izvor: rts.rs
❮ Nazad