U PENZIJU SA 70 GODINA, DRŽAVA OPET MENJA PRAVILA! Ukida se "SILA ZAKONA" po kojoj SA 65 GODINA ŽIVOTA morate u penziju
Radni vek u Srbiji mogao bi biti produžen do navršenih 70 godina života, za one koji to žele, ako se usvoji inicijativa za izmenu
Zakona o radu


Inicijativu su prihvatili eminentni stručnjaci na savetovanju o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva, piše Politika

Zaposleni bi, naime, mogao da ostane u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penzijuako to sam želi i ako postoji potreba poslodavca za njegovim radom, rečeno je na savetovanju, završenom u petak, koje je organizovao Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Predlog da radni odnos ne mora da prestane po sili zakona sa 65 godina života, već da se ta
granica može pomeriti do 70. rođendana, biće upućen nadležnim ministarstvima koja su ovlašćena
da Vladi Srbije predlože izmene i dopune Zakona o radu, o čemu bi na kraju odlučila Skupština Srbije, dodaje list.


Izvor: informer.rs 


❮ Nazad