POSEBNO ODELJENJE ZA BORBU PROTIV MITA
Korupciji u Srbiji je prvog dana marta bačena
rukavica u lice. Pomažu finansijski forenzičari i “udarne grupe”


KORUPCIJI u Srbiji je prvog dana marta bačena rukavica u lice. To je učinila država formiranjem posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. Zadatak svih njih je da otkriju i procesuiraju okrivljene za koruptivna krivična dela čija je vrednost manja od 200 miliona dinara.
U posebnom odeljenju u Novom Sadu raspoređeno je deset “nesalomovih”, predvođenih Vidakom Dakovićem, i oni će postupati u predmetima za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, što znači da će u njihovom delokrugu, osim slučajeva iz tog grada, biti i oni iz Subotice, Sombora,
Zrenjanina, Sremske Mitrovice i Šapca.

Određen pritvor službenici MUP-a zbog korupcije 
U svoje ime i u ime svojih kolega, Vidak Daković, zamenik višeg javnog tužioca i rukovodilac novosadskog posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, kaže, u razgovoru za “Novosti”, da su spremni da rade i da su svi su prošli dvogodišnju obuku.
- Tužilaštvo za organizovani kriminal je i dalje vodeće - objašnjava Daković, napominjući da je novina to što je određen set od 35 krivičnih dela u kojima će postupati posebna odeljenja. - Sve te novine trebalo bi da znatno doprinesu smanjenju korupcije na svim nivoima.
Zadatak “nesalomovih” je da procesuiraju krivična dela protiv službene dužnosti, prevare ili zloupotrebe poverenja u privredi, pranje novca, nesavestan
rad u službi i slične inkriminacije, kada se ljudima na teret stavlja zloupotreba manja od 200 miliona dinara, ili kada je reč o zloupotrebama u vezi sa javnim nabavkama manjim od 800 miliona dinara. Vodiće postupke i za razne prevare u vezi sa osiguranjem i kada je reč o krivičnim delima davanja i primanja mita
u vezi sa glasanjem, kao i protiv državnih organa i krivičnih dela protiv pravosuđa ako su počinjena u vezi sa krivičnim delima protiv privrede.

Kao još jednu od novina, Daković ističe i ulogu finansijskih forenzičara, koji će takođe raditi pri posebnim odeljenjima i svojim stručnim znanjem pomagati tužiocima u istrazi, prikupljanju dokaza i njihovim predstavljanjem pred sudom.
- To su državni službenici koji poseduju posebna stručna znanja iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, berzanskog i privrednog poslovanja -
objašnjava Daković. - Oni će pomagati i u tom smislu da li je otkrivena nepravilnost krivično delo ili je reč o prekršaju.

U “bici” protiv korupcije, ulogu u posebnim odeljenjima viših tužilaštava imaće i “službenici za vezu”, s kojima će se razmenjivati informacije iz drugih državnih organa, kako bi se preko njih osigurala brža i kvalitetnija razmena podataka,
što je takođe jedna od novina. Službenike za vezu imaće Poreska uprava,
Uprava carina, Narodna banka Srbije, Agencija za privredne registre, Agencija za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke i druge institucije.

Jedna od novina, predočava Daković, jeste i postojanje “udarne grupe”, koja se formira od više državnih organa, ukoliko se proceni da je za otkrivanje i procesuiranje korupcije to neophodno.
- Tužilac je taj koji rukovodi ovom grupom, a “udarna grupa” može da bude stalna ili ad hok - jasan je naš sagovornik. - Odlukom o obrazovanju ove grupe uređuju se sastav, zadatak, način rada i period za koji se obrazuje. Svaka služba će imati svog čoveka za vezu i on će stalno biti u kontaktu s tužiocima.
Svesni su “nesalomivi” velike odgovornosti, kao i očekivanja, ali su rešeni da odlučno progone počinioce krivičnih dela. 
Korupcija na VMA prvi slučaj Posebnog odeljenja tužilaštva 
PRIZNANjE KRIVICE I SANIRANjE ŠTETE
ZAKON o krivičnom postupku nije menjan, a okrivljeni za koruptivna dela imaće mogućnost da sa Tužilaštvom sklope sporazum o priznanju krivice. Primenjivaće se i načelo oportuniteta, što podrazumeva da se krivično gonjenje može odložiti ukoliko optuženi sanira izazvanu štetu, plati određen novčani iznos
u humanitarne svrhe ili obavi društveno koristan rad.


Izvor: novosti.rsNazad na pregled