GASE SE NEAKTIVNE FIRME: Katanac za 22.400 preduzeća
Agencija za privredne registre obavestila neaktivne firme da će biti prinudno likvidirane, odnosno, izbrisane. Gase se jer nisu podneli finansijske
izveštaje za dve uzastopne godine


ZA najviše pet meseci 22.400 preduzeća nestaće sa poslovne mape Srbije. Najveći broj njih faktički ni danas baš ne doprinosi privredi, jer većina ne beleži promet. Agencija za privredne registre pokrenuće postupak prinudne likvidacije,
jer ove firme do kraja 2018. godine nisu podnele finansijske izveštaje ni za 2016. niti za 2017. godinu. Zakon o privrednim društvima već godinama predviđa da je
to dovoljan razlog za prinudnu likvidaciju, ali se u praksi postupci nisu pokretali.

Poslednjeg dana 2018. godine Agencija za privredne registre je obavestila da su se stekli uslovi za prinudnu likvidaciju 22.400 privrednih društava. Objavljena je pretraga oglasa i obaveštenja o privrednim subjektima kod kojih je objavljeno obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju.
- Po isteku roka od 90 dana od dana objave obaveštenja, registrator privrednih subjekata će po službenoj dužnosti doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije - objašnjavaju u Agenciji za privredne registre. - Tako se društvo
prevodi u status "u prinudnoj likvidaciji" i istovremeno objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji na internet-stranici Registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od 60 dana.

Iz poslovnog sveta ove firme se brišu po sili zakona, pa na to ime neće imati dodatnih troškova. Zakon o privrednim društvima predviđa i druge situacije koje teraju u prinudnu likvidaciju. To čeka, između ostalih, sve kojima je zabranjena delatnost, ali se nisu odjavili u predviđenom roku. Jedan od razloga je i ako
društvo ostane bez zakonskog ili privremenog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog, odnosno privremenog zastupnika iz registra privrednih subjekata. Ni po ovom osnovu, međutim, dosad nije praktikovano prinudno gašenje.

Prinudnom likvidacijom onih koji dve uzastopne godine nisu podneli finansijski izveštaj, raščistiće se slika koliko firmi u Srbiji posluje. Svake godine ovaj izveštaj ne podnese oko 30.000 preduzeća, što dovodi u pitanje koliko su analize dostavljenih verodostojne. Među tih 30.000, međutim, svega je oko 1.500 firmi
koje su ostvarivale promet veći od pola miliona dinara.

BEZ POSLOVA 
OD objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, organi društva nastavljaju sa radom, a društvo ne može da preduzima nove poslove. Može samo da završi započeto, uključujući i izmirenje dospelih i plaćanje tekućihe obaveza. Za vreme prinudne likvidacije društva ne isplaćuje se učešće u dobiti, dividenda, niti se imovina društva raspodeljuje članovima društva pre brisanja društva iz registra. Od dana pokretanja postupka prinudne likvidacije svi sudski i upravni se prekidaju postupci u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji.

Izvor: novosti.rs / Foto P. Milošević❮ Nazad