BANKE BLOKIRAJU RAČUNE PRED NOVU GODINU: Ako ne date pismenu izjavu do 25. decembra, ODE PLATA
Iz NBS navode da će pažljivo pratiti primenu propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca

Ukoliko do 25. decembra ne date pismenu izjavu u vašoj banci da li ste ministar, političar, ili da li obavljate neku drugu važnu funkciju, banka će vam možda blokirati račun i nećete moći da raspolažete svojim novcem.
U skladu sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, koji je stupio na snagu 1. aprila, banke imaju obavezu da utvrde da li ste funkcioner, član uže porodice ili bliski saradnik funkcionera. Krajnji datum da se izjasnite po ovom pitanjuje 25. decembar ove godine, a posle toga ,jedan deo banaka će primeniti radiklane mere i blokirati račune svim građanima koji nisu obavili ovu obavezu. 
Ipak, neće sve bakne primeniti ovu meru, već će neke i posle tog datuma pozivati klijente da
dođu i daju izjavu o svom položaju.

Svi građani će ipak morati da ispune ovu obavezu, jer je ceo bankarski sektor dobio zadatak od centralne banke da se ovo završi.

Izvor: espreso.rs


❮ Nazad